پښتوسمول

آرپوههسمول

  • [[]] + [[]]

ويينګسمول

نومسمول

هممانيزونهسمول

ښكاره، څرگند؛ زباد

عربيسمول

بارز؛ ثابت؛ مثبت؛ مسلم

پارسيسمول

آشكار، نمايان، برجسته؛ ثابت شده، بديهی

انګرېزيسمول

N pair ADJ, close, tight, clear, open, apparent, elucident, certain, indisputable, obvious evident, positive, scientific, discernible, manifest, unmasked, self-evident, patent, overt