آرنۍ غورنۍ پرانيستل

پښتوسمول

څوبمن شوقمن، د څوب خاوند، شوقي

پارسيسمول

ذوقمند، صاحب ذوق

انګرېزيسمول

conected with taste, desire or talent, interested delighted; amateure, amateurist.